HÍrképekOnline

HírképekOnline
hirkepek.hu

Jelenlegi látogatók

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterMa24
mod_vvisit_counterTegnap167
mod_vvisit_counterEzen a héten24
mod_vvisit_counterMúlt héten1481
mod_vvisit_counterEbben a hónapban1039
mod_vvisit_counterUtolsó hónapban5654
mod_vvisit_counterÖsszes látogató411173

Látogatók 4
2021-12-06 03:08

Kiről és mikor nevezték el városunkat Szentendrének ?

Kiről és mikor nevezték el városunkat Szentendrének ?

Elsősorban minket, szentendreieket, érdekel a fenti kérdés tisztázása, de idegen- forgalmi szempontból is szükség van erre. Hiszen a városnéző idegenek is érdeklődnek olykor városunk nevének eredete iránt. Sajnos, a város történetét ismertető írásművek vagy nem foglalkoznak behatóbban a fölvetett kérdés tisztázásával, vagy pedig megtévesztenek fejtegetéseikkel és megállapításaikkal, amelyek nem bizonyíthatók hiteles oklevéltári adatokkal.

Szofrics Pál, a szentendrei származású, szerb történetíró foglalkozott először részletesebben a Szentendre helységnév kérdésével. A Monumentumok Szentendre múltjából és jelenéből című művében több verziót említ városunk nevének eredetére vonatkozólag. — Az egyik magyarázat szerint „a kereszténséggel egy új tényező jelenik meg Pannónia földjén, s ennek a tényezőnek köszönheti Szentendre is nevét”. — Ugyanis egy pannóniai legenda szerint „a pannon püspöknek Szent Andronikust szentelték fel”, akit később a nép Szent Andreanusnak nevezett. (Pál apostol említést tesz az első században élt Andronikusról, mint fogolytársáról. Római levél, 16. r.).

Szofrics fentebb említett .könyvében más magyarázattal is találkozunk. Megemlíti, hogy I. Endre, Árpád-házi királyunk, amikor hazatért orószföldi .száműzetéséiből, 1056 körül Visegrádon, bazili- ta kolostort alapított görög szertartású szerzetesekkel, András apostolnak, Oroszország védőszentjének tiszteletére, mivel felesége, Anasztázia, a kijevi fejedelem leánya, orosz nő volt. — Szofrics ehhez azt is hozzáfűzi: „nem lehetetlen az sem, hogy a visegrádi kolostornak városunk környékén filiája létesült (Kloster Sanct Andreas), s az itt keletkezett község  hálából felvette  ennek a kolostornak nevét, annál inkább, mivel az a királyi alapító neve is, és mivel Szent András apostolt a keleti népek a keresztény egyház alapítójának tekintik. Végül, ezzel a névvel egyesíthető volt Szent Andronikus neve is, akit később a népnyelv Sízent Andreanusnak hívott”.

Elismerés illeti Szofricsot azért, hogy szülővárosának múltjából sok nevezetes mozzanatot örökített meg művében. Azonban megvallja, hogy a rendelkezésre álló forrás művek mellett „még szájhagyományok is használtattak fel, ahol ez szükséges volt”, ilyen szájhagyomány volt Andronikus (Szent Andreia- nus) pannóniai püspöksége is. — Ezt maga Szofrics is csak legendának tartja. „Pannónia területén az első két században a kereszténységnek még a leggyengébb lüktetését sem tudjuk megállapítani” — írja dr. Nagy Tibor, a római kor ■kiváló történésze A pannóniai kereszténység története című könyvében. (22. 1). —
Nyilvánvaló tehát, hogy Szentendre nem Andronixus- nak köszönheti nevét. — De azt is csak szájhagyománynak tekinthetjük, hogy I. Endre uralkodásának idejében városunk területén vagy környékén olyan kolostor létesült volna, amely a visegrádi Szent András (Szent Endre) kolostor hatáskörébe tartozó filia lett volna, és a kolostor körül keletkezett község felvette a kolostor nevét. — Semmiféle régi oklevélben nem találhatunk erre bizonyító adatot, de arra sem, hogy I. Endre lett volna Szentendre névadója.

Városunkban többen ismerik Apolczer Júlia Szentendre település-földrajza című doktori értekezését (1938), amely megvan a szentendrei járási könyvtárban és mások birtokában is. — Apolczer az adatokat Szofrics művéből meríti és szerinte is a „Kloster Sanct Andreas”-ról nevezték el városunkat Szentendrének. (A kolostor kérdésével külön cikkben foglalkozunk majd részletesen.)
A Szentendre helységnév tisztázásánál a legendák, száj- hagyományok, mende-mon- dák mellőzésével a hiteles levéltári okiratok adataira kell figyelmünket fordítani. — Városunk középkori múltjából azonban kevés ilyen oklevéltári adat maradt fenn. Egyik fontos adat 1146-ból származik, amikor
II. Géza király  megerősíti Fulco nevű telepesnek a pannonhalmi apátság részére tett hagyatékát. Az oklevelet a veszprémi püspöknek Szentendrén, a Duna mellett levő udvarházában állították ki — „in Curia epis II. copali S. Andreae secus Da- nubium”. (Szentpétery Imre: Az Árpád-házi királyok okleveleinek kritikai jegyzéke. Bp. 1930. 73. sz. — Bártfai Szabó László: Pest megye okleveles emlékei. 1938. 3. 1.)
Ennek tanúbizonysága szerint Szentendre a veszprémi püspök  Duna melletti birtokának központja lehetett. Ezt a birtokot a veszprémi püspök már 1002- ben kapta, amint ezt egy hiteles okirat bizonyítja. (Hazai okmánytár VI. kötet x. — Szentpétery i. m. 73. sz.) — A veszprémi püspökséghez tartozó településnek említi egy okirat 1196-ban is. (Fejér György: Codex Diplomaticus Hungáriáé. II. 302. 1.)

Szentendre a veszprémi püspökség birtoka volt 1318- ig, amikor István püspök cserébe adja I. Károly királynak Zala megyei birtokáért. (B. Szabó i. m. 33. 1. — Borovszky S. Pest megye monográfiája. — Pest megye műemlékei. I—II. k.)
A rendelkezésünkre álló kevés emlékanyagból is kitűnik, hogy Szentendre volt a helység neve ennek a településnek már az Árpád-házi királyok idejében, a XI. vagy XII. században 1002—1146. között. A veszprémi püspökségnek is része lehetett a névadásban, hiszen több, mint 300 évig birtokába tartozott ez a helység, amely már 1226- ban főesperesi központ volt Pilis vármegyében. (Jankovics Miklós: Buda környéki plébániák középkori kialakulása. Bp. Régiségei XIX. 58—59 1. Horler—Kuthy: Szentendre 19. 1.)

Az a Szent Endre, akiről városunkat elnevezték, nem lehetett más, mint András apostol. Az Endre név már az Árpád-korban elterjedt változata volt az András névnek. (Révay: Lexikon.)

Szentendre, mint Árpádkori magyar település az egykori Ulcisia castra területén
kilenc évszázados, viharos történelmi múltra tekinthet t vissza és megtartva ősrégi nevét, most erőteljes lendülettel halad előre a fejlődés útján.

PMH, 1966. szeptember 10 és 14-i szám
Vajda István

 
Névnap
Ma 2021. december 06., hétfő, Miklós napja van. Holnap Ambrus napja lesz.
Hírajánló
15 éve Szentendre Éjjel - Nappal 2006 - 2020.

15 éve Szentendre Éjjel - Nappal 2006 - 2020.

15 évvel ezelőtt, Kriaszter Attila ötletére döntött úgy a város, hogy hagyomány teremtő szándékkal megszervezi és megrendezi, a Szentendre Éjjel - Nappal nyitva című kulturális - és gasztronómiai programokban bővelkedő 3 napos programsorozatot. A programfüzet innét letölthető.

----------------------------------------------------------------------------------------

2006. augusztus 17. csütörtök

Szentendre éjjel - nappal nyitva
sajtótájékoztató

(A logora kattintva, megnyílik a képtár)

Idén első alkalommal rendezik meg a „Szentendre éjjel-nappal nyitva” programsorozatot. Szentendre vendéglősei, galériásai, üzlettulajdonosai összefogtak a város polgármesterével és más aktív, a városért tenni akaró személyiségekkel, hogy ismét pezsgést hozzanak a korábban aktív kulturális életéről ismert „kis ékszerdobozba”.
Szentendrét sokan évtizedek óta a Dunakanyar kapujának, a Művészetek Városának nevezik,

Fotoriporter nyerte a nyúl fogó versenyt

Fotoriporter nyerte a nyúl fogó versenyt

Koránkelők világbajnoksága

Belgrád, 1970. április 28. Kocsis Tamás, az MTI tudósítója írja:

A sokfajta különleges világbajnokság között is nyilván a legmeglepőbbek közé tartozik a legújabb: a koránkelők Jugoszláviában most megtartott világbajnoksága.
A verseny első számú feltétele: start minden számban hajnali öt óra öt perckor, s a versenyzőknek egyenesen az ágyból kellett a zombori versenypályára befutniuk.

Meghalt Tóth Antal művészettörténész

Meghalt Tóth Antal művészettörténész
1945 - 2020

Sokunk egykori kollégája, ismerőse, Tóth Antal művészettörténész, a Magyar Nemzeti Galéria Szobor osztályának egykori vezetője, hosszú súlyos betegség

Megalakult az új képviselő-testület

Október 30-án, szerda délután tartották az önkormányzati választást követően az első, alakuló képviselő-testületi ülést a Városháza dísztermében ünnepélyes körülmények között, sok vendég, köztük Hadházy Sándor országgyűlési képviselő részvételével. A bő egyórás ülést követően Fülöp Zsolt polgármester – a képviselők nevében is – beszélgetésre, koccintásra hívta a jelenlévőket.
(forrás:szentendre.hu)
képek: https://szentendre.hu/megalakult-az-uj-kepviselo-testulet/?fbclid=IwAR1r9K8HWusfnCTHQAqG6iYITbYXXJdvqUAE5r1k_uABXm-0yKCsy-cxRHA

Képviselők eskütétele

Az ülés Horváth Ákos, a Helyi Választási Biztosság tagjának beszámolójával kezdődött, aki részletesen ismertette a választás eredményét, mely öt évre meghatározza

Sírni, csak a győztesnek szabad. vagy Jézusmária, győztünk!
Sírni, csak a győztesnek szabad. vagy Jézusmária, győztünk!
Önkormányzati Választás 2019.

Minden választáskor felkorbácsolódnak az indulatok pro és kontra, ez természetes. A jelölteket támogatók - korrekt esetben - a jelöltjük előnyeit mutatja be, felsorolva életrajzát, eddigi munkásságát, jövőbeni terveit, stb.. . Próbálják befolyásolni a meggyőzni a választópolgárokat, hogy miért az ő jelöltjüket támogassák.Ez így helyes is.A választás napján, a választók és a támogatók behúzzák a "ikszet" a számukra megfelelő helyre és este 19 óra után várják az eredményeket. A választási bizottság által kihirdetett eredmény végleges. Lehet ellene hadakozni, ez általában eredménytelen. Tehát, megvan a győztes. A támogatói örülnek, az ellentábor bánatos. (Sírni, csak a győztesnek szabad. vagy Jézusmária, győztünk!)
Úgy gondolom, attól kezdve, hogy kihirdették a győztest, őt mindenkinek támogatni kell, mert ha ő jól végzi a munkáját, akkor az országnak, megyének, településnek is hasznára válik, függetlenül, hogy az egyes ott lakó rá szavazott vagy sem.
" ... aztán exponáltam. II.

“... aztán exponáltam. II.”
Szeretettel meghívom Önt és kísérőjét
2019. szeptember 20-án pénteken 17.30 órakor nyíló,
vetítéssel egybekötött fotókiállításomra,  a Városház Galériába.
(Szentendre, Városház tér 3.)
A megnyitón, Kopin Katalin művészettörténésszel
beszélgetünk a fotókról és Szentendréről.

Önkormányzati választások 2019.

Dumtsa Jenőt — egyedüli jelöltként — "egyhangú felkiáltással" ismét polgármesterré választották.
(A képviselőtestület 1902. október
25"( ülésének jegyzőkönyve)

SPACE - Deim Balázs fotókiállítása a Partmoziban

SPACE - Deim Balázs fotókiállítása a Partmoziban
2019. március 14.

Vincze Ottó képzőművész, égboltos megnyitóbeszéde:

Kedves Barátaink! A mostanra kialakult helyzetben Deim Balázs vállalta magára, hogy engem kér fel kiállítása megnyitására, annak minden következményével.

Hazatérés - Zarubay Bence retrospektív kiállítása

Hazatérés - Zarubay Bence retrospektív kiállítása

Zarubay Bence 47 éves, Szentendrén élő és alkotóművész. Festő, grafikus, nyomdász, fotós, zenész, lovas és andragógus egy személyben.

Az andragógia a felnőttképzés tudománya; a felnőttek iskolai

Elhunyt, Papachristos Andreas szobrászművész

Elhunyt, Papachristos Andreas szobrászművész

Életének 82. évében, 2019. február 5-én elhunyt Papachristos Andreas szobrászművész, a Szentendrei Új Művésztelep alapítótagja.

A HÓNAP MŰTÁRGYA II. – Vincze Ottó műtárgyegyüttese

A HÓNAP MŰTÁRGYA II. – Vincze Ottó műtárgyegyüttese

A Városháza előterében egy, a szentendrei kortárs művészeket bemutató új képzőművészeti sorozat indult, amelynek keretében a látogatók egy elemzéssel kísért művet,

VAJDA LAJOS EMLÉKKIÁLLÍTÁSA A NEMZETI GALÉRIÁBAN 1978

A szentendrei művészet forrásai
VAJDA LAJOS EMLÉKKIÁLLÍTÁSA A NEMZETI GALÉRIÁBAN

Vajda Lajos műveinek régóta várt retrospektív tárlatát októ- 3 bér elsejéig tekinthetjük meg a Magyar Nemzeti Galériában, | hétfő kivételével, naponta 10 és 18 óra között.

Sziráki Ferenc emlékére

Sziráki Ferenc, városunk egykori (1957-1967) tanácselnöke, 2018. október 3-án életének 93. évében elhunyt.
Ezzel a régi interjúval idézzük fel emlékét.

Mit tartogat 1966?
ÚT, CSATORNÁZÁS, LAKÁSOK

Munkatársunk felkereste Sziráki Ferencet, a városi tanács elnökét, akitől az idei évre vonatkozóan a következő tájékoztatást kapta:
— Az 1966-os év jelentős fejlődést biztosít városunknak. Az elmúlt három éven keresztül,

Kiről és mikor nevezték el városunkat Szentendrének ?

Kiről és mikor nevezték el városunkat Szentendrének ?

Elsősorban minket, szentendreieket, érdekel a fenti kérdés tisztázása, de idegen- forgalmi szempontból is szükség van erre.

Szigeti veszedelem - Zrínyi szózata vitézeihez

Szigeti veszedelem - Zrínyi szózata vitézeihez
(részlet)

24. Mindenfelől ránk néz az nagy keresztyénség,
Mi vitéz kezünkön van minden reménség;

Birka csárda és Postás strand

A Mathiász Tsz impozáns vendéglő építését vállalta el a postás strandon. "Már ilyen korai stádiumban is látható: nem mindennapi épülettel gazdálkodik majd a város.

Az intelligencia felbukkanása

Emergence of Intelligence (Az intelligencia felbukkanása)

 

Napjainkban a mesterséges intelligencia a computer science talán legkurrensebb területe. A világ legrangosabb egyetemei és kutatóintézetei kutatják,

Országzászló avatás

A TURISTA VIDÉK ORSZÁGZÁSZLÓ AVATÁSA.
A Magyar turistatársadalom nagyszabású hazafias megmozdulása volt a Szentendre feletti Kőhegy magaslatán emelt országzászló felavatása, amelyen 4o

Szentendreiek százöt éve járhatnak moziba

Film és fotográfia Szentendrén

Falk Lajos visszaemlékezése a moziról
1974. június 21-én

Abban az időben (912-re emlékszem vissza) bizony hetenként egyszer vagy kétszer volt mozi-előadás Szentendrén. Ezt a mozi tis az édesapám szervezte meg. Úgy történt a dolog,

Az oroszok már a műteremben vannak

Az oroszok már a műteremben vannak

Az oroszok már Szentendrén vannak?

Hétszáz fős művészeti egyetemet hoznának létre a festők városában · Nagy üzlet a felsőoktatás

MNO.hu Végh Attila 2005. augusztus 23., kedd 01:00

Az Orosz Föderáció kulturális minisztériuma művészeti főiskolát kíván létrehozni Szentendrén. A hétszáz főt befogadó tanintézmény terve nagy vihart kavart a városban, a helyi lakosok petíciót nyújtottak be

Keresés a honlapon