HÍrképekOnline

HírképekOnline
hirkepek.hu

Jelenlegi látogatók

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterMa32
mod_vvisit_counterTegnap167
mod_vvisit_counterEzen a héten32
mod_vvisit_counterMúlt héten1481
mod_vvisit_counterEbben a hónapban1047
mod_vvisit_counterUtolsó hónapban5654
mod_vvisit_counterÖsszes látogató411181

Látogatók 3
2021-12-06 03:59

I. világháború és Szentendre

"Megdöbbenéssel, a közönségesnél erősebb fájdalmat okozó érzéssel fogadta városunk lakossága a lesújtó rémhírt, hogy Ferenc Ferdinánd királyi herceg és lelkének élettársa, Hohenberg Zsófia hercegnő Szarajevóban egy gaz merényletnek estek áldozatul. Mi (...) tetemre hívjuk a királygyilkolásra bujtogató fekete nációnak vad indulatoktól elkapatott, fékevesztett gyűlölségtől tajtékzó embersöpredékét. (...)

A szarajevói gaz merénylet híre Szentendrén vasárnap a délutáni órákban terjedt el. (...) Rendőrségünk azonnal intézkedett, hogy a vendéglőkben és kávéházakban a zene betiltassék. Perjéssy Sándor rendőrtiszt két rendőrközeggel járta sorra a mulatóhelyeket, amelyeknek tulajdonosai a betiltó felhívásnak eleget is tettek. Hasonló intézkedést foganatosítottak Izbégen is, hol Kostyál Józsefné vendéglőjében is szólt a zene. Minthogy az ittas állapotban lévő legények a zene beszüntetése ellen tiltakoztak s a felszólításnak nem engedelmeskedtek, s mivel többen viselkedésükkel botrányt és dulakodást idéztek elő, a hatóság emberei rendzavarás miatt több legényt feljelentettek, akik ellen az eljárás meg-indult."
(Szentendre és Vidéke, 19U.júUus 5.)

"A becsületes, hazafias lelkekből kitörő lelkesedés hatalmas erővel tört ki, midőn vasárnap d.e. 10 óra után a szentendrei hazafias ifjúság á város hazafias lakosságával együtt tüntetést rendezett a háború mellett. Az emelkedett hangulatban megindult tüntető tömeg a városházáról nemzeti zászlók alatt cigányzene és a szentendrei fúvószenekar hangja mellett bejárta az egész város utcáit, folyton lelkesítő kiáltásokkal, hazafias dalok éneklésével. A menetben részt vevő nagy tömeg szüntelenül éltette a háborút, a hazát, a királyt, a hadsereget, a szövetséges államokat. (...) Szívvel-lélekkel zúgott a tömeg: Sehonnai bitang ember, ki most, ha kell, halni nem mer, .."

"Szentendrén a harcra hívó szózat mintegy hétszáz embert szólított el övéik köréből, akik hétfőn és kedden gyülekeztek a városháza mellett. A mozgósított ezredekhez tartozó tartalékosok és népfelkelők bevonulása impozáns volt. A szeles, hűvös és esős idő dacára az egész város apraja-nagyja kísérte a behívott hadköteleseket az állomásra, felhangzottak újra a vasárnapi tüntetés kiáltásai, csak a vasútnál látszott egy-egy szemben az elválás fajdalmát jelentő könny" Kedden, az idősebb korcsoport bevonulásánál "... lehetetlen volt nem érezni azoknak a szülőknek, hitvestársaknak és gyermekeknek a fajdalmát, akik talán utoljára vettek búcsút kenyérkeresőiktől,"

Egy szentendrei fakereskedő - mint mindig -, most is szerbül beszélt a HÉV-en családjával. A kalauz a Pálffy téren átadta a rendőrségnek. "... a tér csakhamar tele lett kíváncsiakkal. «Le a szerb kémekkel!» - hangzott fel a tömeg ajkán, a fakereskedő hiába igazolta magát. (...) Okulhatnak az esetből a íni intelligens szerb családjaink, akik kivétel nélkül beszélik a magyar haza nyelvét, utcán, vicinálison - magyarok társaságában is -következetesen szerbül beszélnek. A mostani háborús időkben kár ilyen provokáló magatartást tanúsítani."

"Felhívjuk hatóságunk figyelmét arra, hogy a mozgósítás óta mily nagymérvű emelkedés tapasztalható a liszt, cukor, kenyér, burgonya, főzelékfélék s egyéb nélkülözhetetlen élelmi cikkeknél, s az árak napról-napra tetemesen emelkednek."
(Szentendre és Vidéke, '1914. augusztus 2.)

"Legyünk higgadtak és óvatosak! Egy beláthatatlan végű háború előtt állunk, ezért minden eshetőségre számítani kell."
(Szentendre és Vidéke, 1914. augusztus 16.)

"Van itt néhány alak, aki felhasználja a jelenlegi bonyodalmakat, széthúzást keres, s képzelt felekezeti sérelmek üszkét akarja a közvéleménybe bedobni. Fújtak már Szentendrén más szelek is, azoktól sem ijedtünk meg."
(Szentendre és Vidéke, 1914. augusztus 23.)

"Komolyan figyelmeztetjük az elégedetlen, véresszájú asszonyokat, hagyjanak fel ezekkel az izgatásokkal, mert komoly következményei lehetnek. A határban van még elég munka, csak akarat és kedv kell hozzá. Amelyik asszony pedig nem alkalmas a mezei munkára, vállalkozzék katonai ruhák varrására, azzal is lehet néhány garast szerezni."
(Szentendre és Vidéke, 1914. szeptember 13.)

"Múlt vasárnap 38 sebesült katonát hoztak városunkba. Ezek közül 28-at a szanatóriumban, 10-et pedig a legényegyletben helyeztek el, ahol már azelőtt is 5 sebesült feküdt." A sebesültek ápolását a városnak kellett biztosítani, ezért közadakozásra szólították fel a lakosságot. Néhány adomány: Kada Mihály plébános egy üveg bort, Ábrányi Emilné egy kosár paradicsomot és egy kosár barackot, dr. Weresmarthy Miklósné 12 törölközőt, 6 szappant és 2 köpőcsészét adományozott.
(Szentendre és Vidéke, 1914. szeptember 6., szeptember 27.)

"E héten már majdnem teljesen elmaradtak az adományok. E körülmény egyedül csak annak tudható be, hogy az utóbbi hetekben hirtelen felszökött drágaság mindnyájunk anyagi erejét leköti."

"Reqvirálási rendelet. Aki eltitkolja vagy elrejti készletét, két hónapi börtönnel büntetendő."
(Szentendre és Vidéke, 19i5.januar31.)

• "Hirdetmény a búza, rozs, árpa és zabkészletek összeírásáról."
(Szentendre és Vidéke, 1915.február 14.)

• "Az utóbbi hetekben a liszthiány rendkívül érezhetővé vált városunkban. A pékek kénytelenek voltak beszüntetni a kenyérsütést, kereskedőink pedig nem tudták a közönség lisztszükségletét kielégíteni."
(Szentendre és Vidéke, 1915. március 7.)

• "Amikor nincs kenyér, akkor mindenütt csak az aggodalom, kétségbe-esés nyugtalanítja a lelkeket."
(Szentendre és Vidéke, 1915. március 14.)

A polgármester tájékoztatja a testületet, hogy "... a kormány által elrendelt gabona reqvirálás a kívánatos eredményre nem vezetett, úgy hogy a kormány a város által igényelt 30 vagon gabona helyett mindössze 9 vagont bocsáthat rendelkezésre az új termés betakarításáig. (...) Szükséges, hogy a város közönsége a hatósággal karöltve a lehetőség határain belül maga is gondoskodjék lisztkészletének beszerzéséről és minden lehetőt elkövessen a fenyegető éhínség elhárítására. Úgyszintén gondoskodás tárgyát kell hogy képezze a zsírszükséglet biztosítása, mert a helybeli hentes iparosok saját nyilatkozatuk szerint a mutatkozó szükségletet fedezni nem képesek."
(A képviselő testület 1915. március 19-i ülésének jegyzőkönyve)

• "Olvastatott a vármegye főispánjának 1111/915. sz. rendelete a hadifoglyok alkalmazása tárgyában. (...) A felolvasott rendelet és szerződés feltételeit a képviselőtestületi közgyűlés tudomásul veszi s a folytonos behívások folytán előállott munkáshiányra való tekintettel fel-hatalmazza a polgármestert, hogy a közdűlő utak javítására és egyéb munkák végzésére 50 fogoly alkalmazását kérelmezze."
(A képviselőtestület 1915.április 22-i ülésének jegyzőkönyve)

"Dr. Weisz Ármin városi orvos kérelme a hadikórházban teljesített orvosi
szolgáltatások díjazása iránt.

A képviselőtestületi közgyűlés (...) a városi orvos kérelmét minden te-kintetben jogosnak és méltányosnak tartja. De miután a város a hadikór-házban teljesített orvosi szolgálatok díjazására fedezettel nem rendelkezik s viszont a mai nehéz viszonyok között nemcsak hogy újabb anyagi megterhelést nem vállalhat, de a legszükségesebb kiadásoknál is a lehető legnagyobb fokú takarékosságra van kényszerítve, indittatva érzi magát arra, hogy a méltányos kérelem teljesítéséért a Nagyméltóságú m. kir. Honvédelmi Miniszter Úrhoz forduljon (...) a város tanácsa.".
(A képviselőtestület 1905. december 18-i ülésének jegyzőkönyve)

• "Mit küldjünk szeretteinknek? A behívottaknak tápláló eledel kell és nem nyalánkság. Tessék tehát elővenni egy szép kenyeret és azt szeletekre vágni és sütőben szépen megpirítani és úgy kiszárítani, mint a csont, hozzá egy-két doboz tejkonzerv és kockacukor. (...) Küldhetünk még szalonnát, szappant, gyertyát, rovarport, ellenben nem szabad gyufát, benzint, öngyújtót, robbanószert küldeni. De nagyon ajánlom a szárított kenyér küldését, mert annak a fiatalság nagyon örvend."
(Szentendrei Újság 1916. április 16.)

'A szentendrei hadikórház részére szolgáltatott adományok: özv. Krecsárevits Miklósné 6 nagy üveg befőtt, Nagy Mihályné Izbég 1 üveg savanyú paprika, 10 kg zöldség, 5 kg bab, özv. Fachleitner Mihályné 1 hordó (54 1) bor, a Vöröskereszt elnöke 1400 cigaretta, Ábrányi Emilné 20 kor. cigarettára, ifj. Schindler Mátyás 1 kosár zöldség, 5 üveg paradicsom, 1 üveg uborka, 30 db tojás, 101 bor és 100 szivar."

Április 26-án "... a közgyűlés elhatározta, hogy 24 ezer koronáig terjedő függő kölcsönt vesz fel gazdasági beruházásokra és élelmiszercikkek beszerzésére.
(Szentendrei Újság, 1916. április 30.)

Az új polgármester városfejlesztési elképzelései szerint most valóban kezdetét veszi a fellendülés. Eddig csak beszéltek róla, s úgy tűnt, hogy "... a város fejlesztésének kérdése nem egyéb, mint egy tengeri kígyó, melynek síkos hátán végig nyargalnak az emberek szokásból."
(Szentendrei Újság, 1916. május 28.)

"Lángba borult a világ, soha nem látott méretekben pusztulnak az emberek és javak. És mi, akár a tűzoltók, mentünk és mentünk. Létünkért, fennmaradásunkért harcolunk."
(Szentendrei Újság, 1.916. június 18.)

"A város képviselőtestülete (...) kimondja, hogy a katonaság részére emelendő barakkok részére a város ingyen telket bocsát rendelkezésre az ideig, amíg a katonaság a városban fog tartózkodni."
(A képviselőtestület 1918.február 23-i ülésének jegyzőkönyve)

A képviselőtestület "... felhatalmazza a város polgármesterét, hogy a Duna-parton dolgozó katonák részére a városi pénztár terhére dohányt és kenyérpótjegyet, illetve az ezen vett kenyeret bocsássa rendelkezés-re." (A helyben állomásozó katonaság 1917 nyarán felajánlotta, hogy ingyen elvégzi a Duna-part rendezési munkáit.)
(Az 1918. április 12-i testületi ülés jegyzőkönyve)

"Szentendre városban a rekvirálások alkalmával beszolgáltatott 389 q 66 kg búza, 3255 kg rozs, 244 kg liszt, 305 kg árpa, 1847 kg csöves tengeri és 218 kg morzsolt tengeri. A zsírrekvirálás folyamatban van, de számottevő eredménnyel aligha fog járni a sertések soványsága miatt." (Foispdni bizalmas iratok, Pest Megyei Levéltár, 401. a 8.)

"A város képviselőtestülete (...) kivételesen, éspedig a háború okozta nagy drágaságra való figyelemmel ezúttal azon tiszteletteljes kérelemmel fordul a vármegye törvényhatóságához, hogy a város szegényeinek ellátása céljára 20.000 korona azaz Húszezer korona segélyt kiutalványozni méltóztassék. (...) Az állandó segélyben részesített szegények segélyét szintén emelni kell, mert az adott 6-8 koronás havi segélyek egyáltalán nem elegendők ahhoz, hogy egy keresetképtelen ember ellátásánál figyelembe jöhessenek." (A képviselőtestület 1918. április 12-i ülésének jegyzőkönyve)

• 1918 októberében 62 munkára beosztott orosz hadifoglyot tartottak nyilván Szentendrén. (A szentendrei polgármesteri hivatal iratai, Pest Megyei Levéltár, V. 372 a.)

 

 
Névnap
Ma 2021. december 06., hétfő, Miklós napja van. Holnap Ambrus napja lesz.
Hírajánló
15 éve Szentendre Éjjel - Nappal 2006 - 2020.

15 éve Szentendre Éjjel - Nappal 2006 - 2020.

15 évvel ezelőtt, Kriaszter Attila ötletére döntött úgy a város, hogy hagyomány teremtő szándékkal megszervezi és megrendezi, a Szentendre Éjjel - Nappal nyitva című kulturális - és gasztronómiai programokban bővelkedő 3 napos programsorozatot. A programfüzet innét letölthető.

----------------------------------------------------------------------------------------

2006. augusztus 17. csütörtök

Szentendre éjjel - nappal nyitva
sajtótájékoztató

(A logora kattintva, megnyílik a képtár)

Idén első alkalommal rendezik meg a „Szentendre éjjel-nappal nyitva” programsorozatot. Szentendre vendéglősei, galériásai, üzlettulajdonosai összefogtak a város polgármesterével és más aktív, a városért tenni akaró személyiségekkel, hogy ismét pezsgést hozzanak a korábban aktív kulturális életéről ismert „kis ékszerdobozba”.
Szentendrét sokan évtizedek óta a Dunakanyar kapujának, a Művészetek Városának nevezik,

Fotoriporter nyerte a nyúl fogó versenyt

Fotoriporter nyerte a nyúl fogó versenyt

Koránkelők világbajnoksága

Belgrád, 1970. április 28. Kocsis Tamás, az MTI tudósítója írja:

A sokfajta különleges világbajnokság között is nyilván a legmeglepőbbek közé tartozik a legújabb: a koránkelők Jugoszláviában most megtartott világbajnoksága.
A verseny első számú feltétele: start minden számban hajnali öt óra öt perckor, s a versenyzőknek egyenesen az ágyból kellett a zombori versenypályára befutniuk.

Meghalt Tóth Antal művészettörténész

Meghalt Tóth Antal művészettörténész
1945 - 2020

Sokunk egykori kollégája, ismerőse, Tóth Antal művészettörténész, a Magyar Nemzeti Galéria Szobor osztályának egykori vezetője, hosszú súlyos betegség

Megalakult az új képviselő-testület

Október 30-án, szerda délután tartották az önkormányzati választást követően az első, alakuló képviselő-testületi ülést a Városháza dísztermében ünnepélyes körülmények között, sok vendég, köztük Hadházy Sándor országgyűlési képviselő részvételével. A bő egyórás ülést követően Fülöp Zsolt polgármester – a képviselők nevében is – beszélgetésre, koccintásra hívta a jelenlévőket.
(forrás:szentendre.hu)
képek: https://szentendre.hu/megalakult-az-uj-kepviselo-testulet/?fbclid=IwAR1r9K8HWusfnCTHQAqG6iYITbYXXJdvqUAE5r1k_uABXm-0yKCsy-cxRHA

Képviselők eskütétele

Az ülés Horváth Ákos, a Helyi Választási Biztosság tagjának beszámolójával kezdődött, aki részletesen ismertette a választás eredményét, mely öt évre meghatározza

Sírni, csak a győztesnek szabad. vagy Jézusmária, győztünk!
Sírni, csak a győztesnek szabad. vagy Jézusmária, győztünk!
Önkormányzati Választás 2019.

Minden választáskor felkorbácsolódnak az indulatok pro és kontra, ez természetes. A jelölteket támogatók - korrekt esetben - a jelöltjük előnyeit mutatja be, felsorolva életrajzát, eddigi munkásságát, jövőbeni terveit, stb.. . Próbálják befolyásolni a meggyőzni a választópolgárokat, hogy miért az ő jelöltjüket támogassák.Ez így helyes is.A választás napján, a választók és a támogatók behúzzák a "ikszet" a számukra megfelelő helyre és este 19 óra után várják az eredményeket. A választási bizottság által kihirdetett eredmény végleges. Lehet ellene hadakozni, ez általában eredménytelen. Tehát, megvan a győztes. A támogatói örülnek, az ellentábor bánatos. (Sírni, csak a győztesnek szabad. vagy Jézusmária, győztünk!)
Úgy gondolom, attól kezdve, hogy kihirdették a győztest, őt mindenkinek támogatni kell, mert ha ő jól végzi a munkáját, akkor az országnak, megyének, településnek is hasznára válik, függetlenül, hogy az egyes ott lakó rá szavazott vagy sem.
" ... aztán exponáltam. II.

“... aztán exponáltam. II.”
Szeretettel meghívom Önt és kísérőjét
2019. szeptember 20-án pénteken 17.30 órakor nyíló,
vetítéssel egybekötött fotókiállításomra,  a Városház Galériába.
(Szentendre, Városház tér 3.)
A megnyitón, Kopin Katalin művészettörténésszel
beszélgetünk a fotókról és Szentendréről.

Önkormányzati választások 2019.

Dumtsa Jenőt — egyedüli jelöltként — "egyhangú felkiáltással" ismét polgármesterré választották.
(A képviselőtestület 1902. október
25"( ülésének jegyzőkönyve)

SPACE - Deim Balázs fotókiállítása a Partmoziban

SPACE - Deim Balázs fotókiállítása a Partmoziban
2019. március 14.

Vincze Ottó képzőművész, égboltos megnyitóbeszéde:

Kedves Barátaink! A mostanra kialakult helyzetben Deim Balázs vállalta magára, hogy engem kér fel kiállítása megnyitására, annak minden következményével.

Hazatérés - Zarubay Bence retrospektív kiállítása

Hazatérés - Zarubay Bence retrospektív kiállítása

Zarubay Bence 47 éves, Szentendrén élő és alkotóművész. Festő, grafikus, nyomdász, fotós, zenész, lovas és andragógus egy személyben.

Az andragógia a felnőttképzés tudománya; a felnőttek iskolai

Elhunyt, Papachristos Andreas szobrászművész

Elhunyt, Papachristos Andreas szobrászművész

Életének 82. évében, 2019. február 5-én elhunyt Papachristos Andreas szobrászművész, a Szentendrei Új Művésztelep alapítótagja.

A HÓNAP MŰTÁRGYA II. – Vincze Ottó műtárgyegyüttese

A HÓNAP MŰTÁRGYA II. – Vincze Ottó műtárgyegyüttese

A Városháza előterében egy, a szentendrei kortárs művészeket bemutató új képzőművészeti sorozat indult, amelynek keretében a látogatók egy elemzéssel kísért művet,

VAJDA LAJOS EMLÉKKIÁLLÍTÁSA A NEMZETI GALÉRIÁBAN 1978

A szentendrei művészet forrásai
VAJDA LAJOS EMLÉKKIÁLLÍTÁSA A NEMZETI GALÉRIÁBAN

Vajda Lajos műveinek régóta várt retrospektív tárlatát októ- 3 bér elsejéig tekinthetjük meg a Magyar Nemzeti Galériában, | hétfő kivételével, naponta 10 és 18 óra között.

Sziráki Ferenc emlékére

Sziráki Ferenc, városunk egykori (1957-1967) tanácselnöke, 2018. október 3-án életének 93. évében elhunyt.
Ezzel a régi interjúval idézzük fel emlékét.

Mit tartogat 1966?
ÚT, CSATORNÁZÁS, LAKÁSOK

Munkatársunk felkereste Sziráki Ferencet, a városi tanács elnökét, akitől az idei évre vonatkozóan a következő tájékoztatást kapta:
— Az 1966-os év jelentős fejlődést biztosít városunknak. Az elmúlt három éven keresztül,

Kiről és mikor nevezték el városunkat Szentendrének ?

Kiről és mikor nevezték el városunkat Szentendrének ?

Elsősorban minket, szentendreieket, érdekel a fenti kérdés tisztázása, de idegen- forgalmi szempontból is szükség van erre.

Szigeti veszedelem - Zrínyi szózata vitézeihez

Szigeti veszedelem - Zrínyi szózata vitézeihez
(részlet)

24. Mindenfelől ránk néz az nagy keresztyénség,
Mi vitéz kezünkön van minden reménség;

Birka csárda és Postás strand

A Mathiász Tsz impozáns vendéglő építését vállalta el a postás strandon. "Már ilyen korai stádiumban is látható: nem mindennapi épülettel gazdálkodik majd a város.

Az intelligencia felbukkanása

Emergence of Intelligence (Az intelligencia felbukkanása)

 

Napjainkban a mesterséges intelligencia a computer science talán legkurrensebb területe. A világ legrangosabb egyetemei és kutatóintézetei kutatják,

Országzászló avatás

A TURISTA VIDÉK ORSZÁGZÁSZLÓ AVATÁSA.
A Magyar turistatársadalom nagyszabású hazafias megmozdulása volt a Szentendre feletti Kőhegy magaslatán emelt országzászló felavatása, amelyen 4o

Szentendreiek százöt éve járhatnak moziba

Film és fotográfia Szentendrén

Falk Lajos visszaemlékezése a moziról
1974. június 21-én

Abban az időben (912-re emlékszem vissza) bizony hetenként egyszer vagy kétszer volt mozi-előadás Szentendrén. Ezt a mozi tis az édesapám szervezte meg. Úgy történt a dolog,

Az oroszok már a műteremben vannak

Az oroszok már a műteremben vannak

Az oroszok már Szentendrén vannak?

Hétszáz fős művészeti egyetemet hoznának létre a festők városában · Nagy üzlet a felsőoktatás

MNO.hu Végh Attila 2005. augusztus 23., kedd 01:00

Az Orosz Föderáció kulturális minisztériuma művészeti főiskolát kíván létrehozni Szentendrén. A hétszáz főt befogadó tanintézmény terve nagy vihart kavart a városban, a helyi lakosok petíciót nyújtottak be

Keresés a honlapon